Publisher Rates

Tại sao Lượt xem / Thống kê / Thu nhập không được tính?

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Vietnam $1,0000 $1,0000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $0,3000 $0,3000

Lượt xem được tính: 1 view / 1 địa chỉ IP / 24 giờ (1 view / ip / ngày)

Đổi đô la:  1 đô la = 21.000đ